HABILITACJE: Adriana Mica

Postępowanie ws. nadania stopnia doktora habilitowanego:

  • wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego wraz z uzasadnieniem – PDF
  • autoreferat w języku polskim – PDF
  • skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego – PDF
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej PDF