KONFERENCJA: 17 MARCA 2017

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?”

Konferencja odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.

Tegoroczną konferencję poświęcamy problematyce kontroli społecznej. Proponujemy dyskusję o środkach, metodach, strategiach i stylach działania kontroli społecznej stosowanych współcześnie w obszarze rozmaitych polityk publicznych.

Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jak współcześnie rozumiany jest ład społeczny podtrzymywany siłami kontroli społecznej?
  • jak identyfikowane są zagrożenia ładu społecznego stanowiące wyzwania dla przeciwdziałającej im kontroli społecznej?
  • jak przebiegają procesy instytucjonalizacji kontroli społecznej w jej aspektach ideologicznych, prawnych, organizacyjnych, profesjonalnych, ekonomicznych?
  • jakie środki konjtroli społecznej uznaje się za właściwe dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom? Jaki jest stopień ich społecznej akceptacji?
  • jakie zmiany strategii i stylów działania kontroli społecznej postulowane są w ramach poszczególnych polityk publicznych?
  • w jakiej postaci występują i jakie mają znaczenie niezinstytucjonalizowane formy kontroli społecznej?
  • Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych jej problematyką badaczy, praktyków, doktorantów i studentów.

    Więcej informacji na stronie konferencji [LINK]