UCHWAŁA 15/2016

UCHWAŁA NR 15/2016 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 14 grudnia 2016 roku

W sprawie poparcia uchwały Nr 02/12/16 Rady Wydziału Prawa i Admministracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie naruszenia ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczpospolitej

§ 1
Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji popiera treść uchwały Nr 02/12/16 Rady Wydziału Prawa i Admministracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie naruszenia ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczpospolitej

§ 2
Uchwała podjęta została stosunkiem głosów: za – 24, przeciw – 13, wstrzymujących się – 4. W głosowaniu udział wzięło 41 obecnych na posiedzeniu członków Rady, głosów ważnych – 41.

DZIEKAN
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

[ dr hab. Wojciech Pawlik, prof.UW ]

POBIERZ: Uchwała NR. 15/2016