UCHWAŁA 6/2016

UCHWAŁA NR 6/2016 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 4 maja 2016roku

w sprawie zatwierdzenia wniosku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych o prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: socjologia stosowana i antropologia społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne(profil ogólnoakademicki)

§ 1
Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji zatwierdza wniosek Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych o prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: socjologia stosowana i antropologia społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne(profil ogólnoakademicki)

§ 2
Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie.

DZIEKAN
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

[ dr hab. Wojciech Pawlik, prof.UW ]

POBIERZ: UCHWAŁA NR 6