PRACOWNICY: OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA O KONKURSACH:

  • Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (do 2 czerwca) – [PDF]
  • Asystent w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (do 2 czerwca) – [PDF]
  • Starszy Wykładowca w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (do 2 czerwca) – [PDF]
  • Starszy Wykładowca w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (do 2 czerwca) – [PDF]
  • Starszy Wykładowca w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (do 2 czerwca) – [PDF]