UROCZYSTOŚĆ PROMOCJI

11 kwietnia 2017 roku w Sali Senatu UW odbyła się uroczystość promocji doktorskich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych WSNSiR i promocji habilitacyjnych WSNSiR.

Uroczystość ślubowania i wręczenia dyplomów poprowadził Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Andrzej Tarlecki. Oprócz wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych w uroczystości uczestniczył Dziekan Wydziału dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik, promotorzy oraz rodziny i zaproszone przez dyplomantów osoby.

Uroczyście wypromowani zostali:

  • Doktorzy habilitowani: dr hab. Ewa Giermanowska, dr hab. Aneta Gawkowska, dr hab. Beata Hoffmann, dr hab. Anna Horolets, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, dr hab. Adriana Mica.
  • .

  • Doktorzy: dr Maria Szymborska, dr Bartłomiej Błesznowski, dr Bogna Kietlińska, dr Dominika Karasek-Werens, dr Katarzyna Michalczak, dr Marta Rawłuszko, dr Mustafa Switat, dr Andrzej Wróbel, dr Magdalena Stankowska, dr Kazimierz Brożek, dr Dominik Czapigo, dr Claudia Snochowska-Gonzalez.


Kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć