OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Konkursem objęte jest jedno stanowisko.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
Dodatkowymi warunkami przystąpienia do konkursu są: bardzo dobra znajomość zagadnień pedagogiki społecznej oraz jej zastosowania w procesach innowacji społecznych; doświadczenie dydaktyczne w obszarze interdyscyplinarnych związków polityki społecznej z pracą socjalną oraz pedagogiką społeczną; doświadczenie organizacyjne, przydatne w procesie doskonalenia programów kształcenia; dobra znajomością przynajmniej jednego z języków zachodnioeuropejskich

Kandydaci poniższe dokumenty:

  • zgłoszenie do konkursu
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys
  • informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej
  • odpisy nadania tytułu i stopnia naukowego
  • winni składać do dnia 19 czerwca 2017 roku roku na adres: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski, ul.Podchorążych 20, 00-721 Warszawa.

    Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 26 czerwca 2017 roku.