OGŁOSZENIA: ODZNACZENIA

24 maja 2017 pracownicy IPSiR:

  • dr hab. Mirosław Górecki
  • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
  • dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski
  • doc. dr Joanna Zamecka
  • otrzymali od JM Rektora Medal Komisji Edukacji Narodowej.

    Gratulujemy!