OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.
Konkursem objęte jest jedno stanowisko, a zatrudnienie nastąpi w pełnym wymiarze etatowym na okres 33 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
Dodatkowymi warunkami są: bardzo dobra znajomość metodologii badań terenowych (socjologicznych i antropologicznych) potwierdzona udziałem w projektach badawczych i publikacjami; min. 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w tym z prowadzenia zajęć z zakresu problematyki stylów życia (teoria i badania) oraz antropologii społeczności lokalnych (teoria i badania); doświadczenie w organizacji terenowych praktyk studenckich; biegła znajomość angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie.

Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych o dorobku dydaktycznym kandydata
 • wyrażenie na podaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.VIII 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz.922)
 • winni składać do dnia 14 listopada 2017 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 21 listopada 2017 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.

  Więcej informacj [PDF]