OGŁOSZENIA: PRACA

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG – za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na okres 33 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
Dodatkowymi warunkami są: bardzo dobra znajomość metodologii badań terenowych (socjologicznych i antropologicznych) potwierdzona udziałem w projektach badawczych i publikacjami; min. 5-letnie doświadczenie dydaktyczne, w tym z prowadzenia zajęć z zakresu problematyki socjologii zamieszkiwania, socjologii urbanistyki,socjologii moralności, socjologii ogólnej oraz socjologicznych zagadnień społeczności lokalnych.
Biegła znajomość angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie.

Kandydaci poniższe dokumenty:

 • zgłoszenie do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • odpisy dyplomów
 • informacja o działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej
 • ykaz publikacji
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.VIII 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz.922)
 • winni składać do dnia 14 listopada 2017 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

  Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 21 listopada 2017 roku.
  Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.

  Więcej informacji [PDF]