PUBLIKACJE: IPSIR

Nowa publikacja Instytutu Profilaktyki Spolecznje i Resocjalizacji „Nuki o polityce publicznej – Monografia dyscypliny„, pod redakcją naukową Jerzego Kwaśniewskiego dostepna jest pod [LINKIEM]

Recenzenci:
Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Prof. dr hab. Władysław Misiak

Redakcja
Jerzy Kwaśniewski

© Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW 2018
ISBN 978-83-60260-63-0
Wyd.: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji