WSNSiR Z KATEGORIĄ NAUKOWĄ A

Poznaliśmy wyniki kompleksowej oceny parametrycznej dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 30 z Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci KEJN brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności.