KONFERENCJA: 7 CZERWCA 2019

Uniwersytet Warszawski i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej zapraszają na konferencję naukową Estetyzacja i medykalizacja cielesności w życiu codziennym, która odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa, Nowy Świat 69, s.108

Komitet Naukowy:Prof. dr hab. Anna Kwak, Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr Dr hab. Mariola Bieńko, Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Komitet Organizacyjny:

 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Ewa Wideł
 • Doktoranci/Studenci:Ewelina Baczkowska,Weronika Urban, Dorota Wodnicka, Jan Wróblewski, Sylwia Ciesielska, Mateusz Dąbrowski, Alicja Jeznach, Gabriela Kwika, Monika Malon, Paulina Mazurkiewicz, Stanisław Miarkowski, Weronika Pawlikowska, Aleksandra Tosik, Aneta Woźniak
 • Program konferencji

 • 9.15 Rejestracja uczestników
 • 9.45 Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • 10.00-12.00 Sesja pierwsza: Wymiary medykalizacji i estetyzacji cielesności
  Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Kwak/dr Julita Czernecka
  dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr -Uniwersytet Wrocławski
  Ideologiczne i kulturowe wymiary medykalizacji
  dr n. med. Katarzyna Sidor – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Estetyzacja ciała-trend czy już przymus?
  dr hab. Beata Łaciak, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej
  Ciało celebryty(-tki) między estetyzacją a medykalizacją
  dr hab. Mariola Bieńko – ISNS
  Uniwersytet WarszawskiCiało jako projekt w procesie estetyzacji i medykalizacji życia codziennego. Wstępne refleksje badawcze
  dr Anna Walczak – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  Medykalizacja dyskursu rodzicielskiego jako forma dyscyplinowania ciała
  dr Anna Linek - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Ciało moje (nie)doskonałe… Młodzi wobec estetyzacji i medykalizacji ciała – ich potrzeby i ograniczenia
  dr Adam Buczkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Konteksty kulturowe zjawiska dysmorfofobii

 • 12.00-12.20 Dyskusja
 • 12.20-12.40 Przerwa kawowa
 • 12.40-14.40 Sesja druga: Cielesność – postrzeganie i odczuwanie
  Prowadzenie: dr hab. Beata Łaciak, prof. ASzWoj /prof. dr hab.Anna Kwak dr Julita Czernecka – Uniwersytet Łódzki
  Kto jest atrakcyjny? – ocena i samoocena wyglądu w opiniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku
  dr Emilia Kramkowska -Uniwersytet w Białymstoku
  Przejawy estetyzacji starzejącego się ciała w świetle badań porównawczych
  dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – ISNS, Uniwersytet Warszawski
  „Przecież to nadal jest ona” – jak mężczyźni w wieku 60-94 lat postrzegają, doświadczają i radzą sobie z wyzwaniami kobiecej uszkodzonej cielesności w codziennej opiece nad chorą żoną mgr Weronika Urban – ISNS, Uniwersytet Warszawski
  Fizyczna cielesność – jedno z doświadczeń płciowości
  mgr Jan Wróblewski – ISNS, Uniwersytet Warszawski
  Biegacz 2.0.: Gadżetomania, medykalizacja i estetyzacja ciała
  Klaudia Worsztynowicz – ISNS, Uniwersytet Warszawski
  Postawy warszawskich studentów wobec zdrowia i higieny w 1903 i 2018 roku. Analiza badań porównawczych
  Paulina Mazurkiewicz, Aleksandra Tosik, Stanisław Miarkowski – ISNS, Uniwersytet Warszawski
  Refleksje badawcze w projekcie badań cielesności
 • 14.40-15.00 Dyskusja Zakończenie konferencji – prof. dr hab. Anna Kwak
 • Informacja [PDF]