KONFERENCJA: 24–25 CERWCA 2019

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszają na konferencję:
Państwo polskie po trzydziestu latach – ewolucja ustroju

Konferencja odbędzie się 24–25 czerwca 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66), sala 256

Szczegóły tutaj: http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2016/02/Pa%C5%84stwo-polskie-po-trzydziestu-latach-ewolucja-ustroju.pdf