KONFERENCJA: 13 GRUDNIA 2019

UNIWERSYTET WARSZAWSKI – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE – Sekcja Socjologii Niepełnosprawności
zapraszają na Ogólnopolską Konferencje Naukową

ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. DOŚWIADCZENIA MŁODYCH BADACZY
Warszawa, 13 grudnia 2019 r.

KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • dr hab. Dobroniega Głębocka, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Ewa Giermanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. UŁ Jakub Niedbalski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Mariola Racław (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Beata Szluz, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr Dorota Szawarska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kamila Albin (ISNS UW)
 • Grzegorz Całek (ISNS UW)
 • Angela Greniuk (ISNS UW)

 • IDEA KONFERENCJI

  Niepełnosprawność jest przedmiotem badań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, dlatego
  chcielibyśmy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy:socjologów, pedagogów, psychologów, polityków społecznych, ekonomistów, prawników i innych młodych naukowców, podejmujących w swej pracy badawczej kwestie osób z niepełnosprawnością oraz zagadnienia zjawiska niepełnosprawności.

  Zapraszamy szczególnie doktorantów oraz młodych doktorów do przedstawienia efektów swoich
  badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych o niepełnosprawności.

  Każdy uczestnik konferencji będzie miał 15 minut na wygłoszenie referatu, przewidziany został również czas na życzliwą dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami, obejmującą zarówno kwestie merytoryczne, jak i metodologiczne.

  TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

  Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2019 r., w godz. 10–17, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

  ODPŁATNOŚĆ
  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  TERMINARZ

 • zgłoszenia czynnego uczestnictwa: do 31 października 2019 r.
 • zatwierdzenie programu oraz poinformowanie uczestników o przyjęciu referatów: do 13 listopada 2019 r.
 • konferencja: 13 grudnia 2019 r.
 • ZGŁOSZENIA
  Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres
  g.calek@uw.edu.pl, w terminie do 31 października 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień naukowy, imię i nazwisko
 • afiliację
 • tytuł i abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków).
 • KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
  We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z konferencją prosimy o kontakt z Grzegorzem Całkiem, e-mail: g.calek@uw.edu.pl.

  INFORMACJA [PDF]