WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Decyzją dr hab. Tomasza Kaźmierczaka – prodziekana Wydziału ds. studenckich 31 października od godziny 11.30 (ISNS) i 12 (IPSiR) ogłoszone zostały godziny dziekańskie – wolne od zajęć dydaktycznych.

W związku z godzinami dziekańskimi sekretariat studiów stacjonarnych ISNS w dniu 31.10.2019 będzie czynny do 11.30.