FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI WSNSiR

KOMUNIKAT DZIEKANA Z DN. 17.03.2020 ws. FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI WSNSiR

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dn. 16 marca br. dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie zagrożenia epidemicznego, wprowadzam – na okres do odwołania – następujące zasady funkcjonowania pomieszczeń Wydziału w budynku przy ul. Żurawiej 4:

1. Dziekanat i administracja Wydziału pracują w budynku Wydziału w poniedziałki w godzinach 9.00 – 14.00

2. Wszystkie dokumenty wymagające akceptacji służb finansowych Wydziału i/lub podpisu Dziekana, powinny być dostarczone do dziekanatu w poniedziałki w godzinach 9.00 – 10.00

3. Wszystkie inne sprawy załatwiane będą w trybie elektronicznym, które proszę kierować na adresy:

w.pawlik@uw.edu.pl (dziekan WSNSiR dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.)

aneta.gawkowska@uw.edu.pl (Prodziekan ds. badawczych WSNSiR dr hab. Aneta Gawkowska)

kazimierczak@uw.edu.pl (Kierownik Jednostki Dydaktycznej WSNSiR dr hab. Tomasz Kaźmierczak)

dziekanat@wsnsir@uw.edu.pl (Kierownik Dziekanatu WSNSiR mgr Edyta Szałas)

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

anna.mazurek@uw.edu.pl (Pełnomocnik Kwestora WSNSiR)

m.bojarska@uw.edu.pl (Sekcja Badań WSNSiR)

mk.lukaszewicz@uw.edu.pl (Projekty europejskie)

e.platek@uw.edu.pl (Sekcja Stypendialna WSNSiR)

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW