ZNOWELIZOWANY KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego. Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Postanowienie nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku zawiera informacje o:

 • przełożeniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku. Dotyczy on tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej;
 • przełożeniu terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach:

  * blok: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku,
  * blok: 13 lipca – 2 sierpnia 2020 roku,
  * blok: 3 – 23 sierpnia 2020 roku.

 • Jeśli program zajęć zostanie zrealizowany wcześniej niż 2 sierpnia, zaliczenie albo egzamin mogą odbyć się już np. w I bloku sesji. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej (po rozpoznaniu sytuacji, jaka panuje na danym kierunku studiów). Informacja na temat bloku, w którym zorganizowana zostanie sesja letnia pojawi się na stronie internetowej jednostki dydaktycznej do 31 maja 2020 roku;

 • organizacji egzaminów z języków obcych od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów z języków obcych zostanie ogłoszony do 25 maja 2020 roku przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej;
 • organizacji egzaminów poprawkowych z języków obcych od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku;
 • terminach bloków wakacyjnych.
 • Pełna treść postanowienia [LINK]