ZARZĄDZENIE nr 3/2020 r.

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WSNSiR z dn. 17.06.2020 r.

Na podstawie § 10 pkt. 1 Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji postanawia się, co następuje:

  • § 1

    Zmienia się termin zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału w roku akademickim 2019/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 25 czerwca 2020 r.

  • Dziekan WSNSiR: W. Pawlik