DYŻURY WŁADZ DZIEKAŃSKICH

  • Dziekan dr hab. Aneta Gawkowska – środy 10.00 – 11.30
  • Prodziekan ds. naukowo-badawczych dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. – wtorki 12.30 – 14.00
  • Prodziekan ds. studenckich (KJD) dr hab. Ewa Stachowska – środy 10.30 – 12.00
  • Prodziekan ds. rozwoju i współpracy dr hab. Marek Rymsza – środy 10.00 – 11.30