NEKROLOG

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 października odeszła od nas dr Katarzyna Sawicka, nasza wspaniała Koleżanka, a dla wielu serdeczna Przyjaciółka.

Całe swe pracowite życie związała z Uniwersytetem Warszawskim prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, w
którym była zatrudniona od momentu jego powstania. Była wieloletnim dyrektorem IPSiR, kierownikiem Studiów Podyplomowych Socjoterapii, od lat z oddaniem pracowała w
Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Pasjonowała ją tematyka reintegracji społecznej i zastosowań socjoterapii w praktykach edukacyjnych i kuratorskich. Należała do pionierów badania podkultur nieletnich
przestępców ściśle współpracując z promotorem jej doktoratu prof. Stanisławem Jedlewskim, współtwórcą IPSiR.Dziekan, Kolegium Dziekańskie i społeczność Wydziału