Pracownicy

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • • Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – kierownik Katedry
  • Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
  • Dr hab., prof. UW Beata Gruszczyńska
  • Dr hab., prof. UW Antoni Bojończyk
  • Dr Barbara Błońska
  • Dr Łukasz Chojniak
  • Dr Andriy Kosylo
  • Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
  • Dr Maria Niełaczna
  • Dr Danuta Wiśniewska-Cazals [urlopowana ]
  • Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

 • Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
 • • Prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski p.o. kierownika Katedry
  • Prof. dr hab. Andrzej Potocki
  • Doc. dr Joanna Zamecka
  • Dr Monika Abucewicz
  • Dr Mikołaj Pawlak
  • Dr Piotr Raźniewski
  • Dr Stanisław Tyszka

 • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • • Dr hab., prof.UW Andrzej Rejzner
  • Dr hab., prof.UW Tomasz Rudowski
  • Doc. dr Elżbieta Bielecka
  • Dr Agnieszka Salamucha
  • Dr Paweł Szczepaniak
  • Dr Dariusz Schmidt

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • • Dr hab. Danuta Lalak – kierownik Katedry
  • Dr hab. Mirosław Górecki
  • Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
  • Dr Aneta Ostaszewska
  • Dr Bohdan Skrzypczak

  Zakład Socjologii Zmian Społecznych

  • Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – kierownik Zakładu
  • Prof. dr hab. Władysław Misiak
  • Dr hab., prof.UW Elżbieta Budakowska
  • Dr Ewa Stachowska

  Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej

  • Dr hab., prof.UW Michał Porowski
  • Dr hab. Barbara Kowalska-Ehrlich
  • Dr hab. Adam Redzik
  • Dr Paweł Kobes
  • Dr Tomasz Przesławski

 • Zakład Psychologii Dewiacji
 • • Dr hab., prof.UW Krystyna Ostrowska p.o. kierownika Zakładu
  • Dr Ewa Kiliszek
  • Dr Ewa Michałowska
  • Dr Wojciech Wypler
  • Dr Grzegorz Kudlak

  Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

  • Dr hab., prof.Uw Jarosław Utrat-Milecki kierownik Zakładu
  • Doc. dr Jadwiga Królikowska
  • Dr Bogusława Filipowicz
  • Dr Łukasz Ostrowski
  • Dr Sylwia Różycka-Jaroś

  Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

  • Dr hab. prof. UW Stanisław Szmagalski p.o. kierownika Zakładu
  • Dr Tomasz Kaźmierczak
  • Dr Marta Łuczyńska
  • Dr Sebastian Michalik
  • Dr Anna Olech
  • Dr Katarzyna Szumlewicz

  INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

 • Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
 • • Dr hab., prof. UW Wojciech Pawlik – kierownik Katedry
  • Prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
  • Dr hab. Jacek Kochanowski
  • Dr hab., prof.UW Nina Kraśko
  • Dr Agnieszka Kumaniecka-Wisniewska
  • Dr Barbara Lewenstein
  • Dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
  • Dr hab., prof. UW Małgorzata Melchior
  • Dr hab. Paweł MożdżyńskI
  • Dr hab.,prof.UW Grażyna Romańczuk-Woroniecka
  • Dr Magdalena Środoń
  • Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

 • Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
 • • Prof. dr hab. Marcin Król p.o. kierownika Katedry
  • Dr hab. Marek Cichocki
  • Dr Elżbieta Ciżewska
  • Prof. dr hab. Paweł Dybel
  • Dr Bartłomiej Walczak
  • Dr hab. Piotr Laskowski
  • Dr Łukasz Mikołajewski

 • Katedra Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów
 • • Prof. dr hab. Jacek Kurczewski p.o. kierownika Katedry
  • Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
  • Dr hab., prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka
  • Dr hab. prof. UW Beata Łaciak
  • Dr hab. Jolanta Arcimowicz
  • Dr Aneta Gawkowska
  • Dr Aleksandra Herman
  • Dr Anna Krajewska
  • Dr Adriana Mica
  • Dr Joanna Śmigielska

 • Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
 • • Prof. dr hab. Anna Kwak
  • Dr hab. Mariola Bieńko
  • Dr Mariola Rosochacka-Gmitrzak
  • Dr Ewa Wideł

  Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją

  • Dr Adam Gałkowski
  • Dr Robert Sobiech
  • Dr Tomasz Sobierajski

  Zakład Metod Badania Kultury

  • Dr hab.,prof..UW Barbara Fatyga kierownik Zakładu
  • Dr hab. Magdalena Dudkiewicz
  • Dr Albert Jawłowski
  • Dr Marek Kłosiński
  • Dr Tomasz Olczyk
  • Dr Iwona Oliwińska
  • Dr Mariusz Piotrowski
  • Dr Marcin Sińczuch
  • Dr Paweł Tomanek

  Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej

  • Prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz p.o. kierownika Zakładu
  • Dr Magdalena Arczewska
  • Dr Ewa Giermanowska
  • Dr Mariola Racław
  • Dr hab. Marek Rymsza
  • Dr Izabela Szczygielska

  Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

  • Dr Agata Gójska
  • Dr Ewa Gniazdowska
  • Dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
  • Dr Aleksandra Winiarska

  Pracownia Psychopołecznych Problemów Uzależnień

  • Dr hab.,prof. UW Jolanta Rogala-Obłękowska
  • Dr Beta Hoffmann