Pracownicy

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
  • dr hab., prof. UW Antoni Bojończyk
  • dr Barbara Błońska
  • dr Łukasz Chojniak
  • dr Andriy Kosylo
  • dr Maria Niełaczna
  • dr Paweł Ostaszewski
  • dr Katarzyna Witkowska-Rozpara
  • dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

  • dr hab., prof. UW Beata Gruszczyńska [profesor emeritus]

 • Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
 • • doc. dr Joanna Zamecka
  • dr Monika Abucewicz
  • dr Mikołaj Pawlak
  • dr Stanisław Tyszka

  • prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski [profesor emeritus]
  • prof. dr hab. Andrzej Potocki [profesor emeritus]

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • • dr hab. Danuta Lalak
  • dr hab. Mirosław Górecki
  • dr Aneta Ostaszewska
  • dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
  • dr Bohdan Skrzypczak

 • Projekt unijny: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej
 • • mgr Joanna Abramowicz
  • dr Izabela Grabowska
  • mgr Rafał Krenz

 • Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • • dr hab., prof.UW Tomasz Rudowski
  • doc. dr Elżbieta Bielecka
  • dr Agnieszka Salamucha
  • dr Bartłomiej Skowroński
  • dr Paweł Szczepaniak
  • dr Dariusz Schmidt

  • dr hab., prof.UW Andrzej Rejzner [profesor emeritus]

  Zakład Socjologii Zmian Społecznych

  • dr hab., prof.UW Elżbieta Budakowska
  • dr hab. Wojciech Misztal
  • dr Ewa Stachowska

  • dr hab., prof.UW Elżbieta Budakowska [profesor emeritus]
  • prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska [profesor emeritus]
  • prof. dr hab. Władysław Misiak [profesor emeritus]

  Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej

  • dr hab. prof.UW Adam Redzik
  • dr Paweł Kobes
  • dr Tomasz Przesławski

  • dr hab., prof.UW Michał Porowski [profesor emeritus]

 • Zakład Psychologii Dewiacji
 • • dr Ewa Kiliszek
  • dr Grzegorz Kudlak
  • dr Wojciech Wypler

  • dr hab., prof.UW Krystyna Ostrowska [profesor emeritus]

  Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

  • dr hab., prof.Uw Jarosław Utrat-Milecki
  • dr Bogusława Filipowicz
  • doc. dr Jadwiga Królikowska
  • dr Sylwia Różycka-Jaroś
  • dr Ayur Zhanaev

  Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

  • dr Tomasz Kaźmierczak
  • dr Marta Łuczyńska
  • dr Anna Olech
  • dr Katarzyna Szumlewicz

  • dr hab. Adriana Mica

  INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

 • Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
 • • dr hab., prof. UW Wojciech Pawlik
  • dr hab. prof. UW Jacek Kochanowski
  • dr Agnieszka Kumaniecka-Wisniewska
  • dr hab. Barbara Lewenstein
  • dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
  • dr hab. Paweł Możdżyński
  • dr hab.,prof.UW Grażyna Romańczuk-Woroniecka
  • dr Adriana Surmiak
  • dr Magdalena Środoń
  • prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

  • prof. dr hab. Krzysztof Kiciński [profesor emeritus]
  • dr hab., prof.UW Nina Kraśko [profesor emeritus]
  • dr hab., prof. UW Małgorzata Melchior [profesor emeritus]

 • Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
 • • dr hab., prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka
  • dr Bartłomiej Błesznowski
  • dr Elżbieta Ciżewska
  • dr hab. Piotr Laskowski
  • dr Łukasz Mikołajewski
  • dr hab. Bartłomiej Walczak

  • prof. dr hab. Marcin Król [profesor emeritus]

 • Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
 • • prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
  • dr hab. Jolanta Arcimowicz
  • dr hab. Aneta Gawkowska
  • dr Aleksandra Herman
  • dr Anna Krajewska
  • dr Joanna Śmigielska

  • prof. dr hab. Jacek Kurczewski [profesor emeritus]

 • Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
 • • prof. dr hab. Anna Kwak
  • dr hab. Mariola Bieńko
  • dr Mariola Rosochacka-Gmitrzak
  • dr Ewa Wideł

  Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją

  • dr Tomasz Sobierajski

  Katedra Metod Badania Kultury

  • dr hab.,prof..UW Barbara Fatyga
  • dr hab. Magdalena Dudkiewicz
  • dr Albert Jawłowski
  • dr Bogna Kietlińska
  • dr Marek Kłosiński
  • dr Tomasz Olczyk
  • dr Iwona Oliwińska
  • dr Mariusz Piotrowski
  • dr Marcin Sińczuch
  • dr Paweł Tomanek

  Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej

  • dr hab. Marek Rymsza
  • dr Magdalena Arczewska
  • dr hab. Ewa Giermanowska
  • dr hab. Mariola Racław

  • prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz [profesor emeritus]

  Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

  • dr Ewa Gniazdowska
  • dr Agata Gójska
  • dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
  • dr Aleksandra Winiarska

  Zakład Mikrosocjologii i Ewaluacji

  • dr hab. Beata Hoffmann