Pracownicy

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Kierownik Katedry
  • dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. ucz.
  • dr Barbara Błońska
  • dr Łukasz Chojniak
  • dr Andriy Kosylo
  • dr Maria Niełaczna
  • dr Paweł Ostaszewski
  • dr Katarzyna Witkowska-Rozpara
  • dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

  • dr hab. Beata Gruszczyńska [profesor emeritus]

 • Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
 • • dr hab. Mikołaj Pawlak – Kierownik Katedry
  • dr Agnieszka Dudzińska
  • dr Stanisław Tyszka
  • dr Joanna Zamecka

  • prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski [profesor emeritus]

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • • doc. dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. – Kierownik Katedry
  • mgr Joanna Abramowicz
  • dr hab. Mirosław Górecki
  • dr Izabela Grabowska
  • mgr Rafał Krenz
  • dr hab. Aneta Ostaszewska
  • dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
  • dr hab. Bohdan Skrzypczak

 • Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • • dr Elżbieta Bielecka – p.o. Kierownika Zakładu
  • dr Agnieszka Salamucha
  • dr Bartłomiej Skowroński
  • dr Paweł Szczepaniak
  • dr Dariusz Schmidt

  • dr hab. Tomasz Rudowski [profesor emeritus]
  • dr hab. Andrzej Rejzner [profesor emeritus]

 • Zakład Socjologii Zmian Społecznych
 • • dr hab. Wojciech Misztal – Kierownik Zakładu
  • dr Ewa Stachowska

  • dr hab. Elżbieta Budakowska [profesor emeritus]
  • prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska [profesor emeritus]
  • prof. dr hab. Władysław Misiak [profesor emeritus]

 • Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej
 • • dr hab. Adam Redzik, prof.ucz. – Kierownik Zakładu
  • dr Paweł Kobes
  • dr hab. Tomasz Przesławski

  • dr hab. Michał Porowski [profesor emeritus]

 • Zakład Psychologii Dewiacji
 • • dr Ewa Kiliszek – p.o. Kierownika Zakładu
  • dr Grzegorz Kudlak
  • dr Wojciech Wypler

  • dr hab. Krystyna Ostrowska [profesor emeritus]

 • Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych
 • • dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz. – Kierownik Zakładu
  • dr Bogusława Filipowicz
  • doc. dr Jadwiga Królikowska
  • dr Sylwia Różycka-Jaroś
  • dr Ayur Zhanaev

 • Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej
 • • dr hab. Tomasz Kaźmierczak – Kierownik Zakładu
  • dr Łukasz Drozda
  • dr Marta Łuczyńska
  • dr Anna Olech
  • dr Katarzyna Szumlewicz

 • Pracownia Badań nad Działaniem i Konsekwencjami
 • • dr hab. Ariana Mica

  INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

 • Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
 • • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz. – Kierownik Katedry
  • dr hab. UW Jacek Kochanowski, prof.ucz
  • dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
  • dr hab. Barbara Lewenstein
  • dr Magdalena Łukasiuk
  • dr hab. Paweł Możdżyński
  • dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. ucz.
  • dr Adriana Surmiak
  • dr Magdalena Środoń
  • prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

  • prof. dr hab. Krzysztof Kiciński [profesor emeritus]
  • dr hab. Nina Kraśko [profesor emeritus]
  • dr hab. Małgorzata Melchior [profesor emeritus]

 • Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
 • • prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka – Kierownik Katedry
  • dr Bartłomiej Błesznowski
  • dr Elżbieta Ciżewska
  • dr hab. Piotr Laskowski
  • dr Łukasz Mikołajewski
  • dr hab. Bartłomiej Walczak
  • dr Mustafa Switat

  • prof. dr hab. Marcin Król [profesor emeritus]

 • Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
 • • prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Kierownik Katedry
  • dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.
  • dr hab. Aneta Gawkowska
  • dr Aleksandra Herman
  • dr Anna Krajewska
  • dr Marta Rawłuszko
  • dr Joanna Śmigielska

  • prof. dr hab. Jacek Kurczewski [profesor emeritus]

 • Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
 • • prof. dr hab. Anna Kwak – Kierownik Katedry
  • dr hab. Mariola Bieńko
  • dr Mariola Rosochacka-Gmitrzak
  • dr Ewa Wideł

 • Katedra Metod Badania Kultury
 • • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Kierownik Katedry
  • dr hab. Magdalena Dudkiewicz
  • dr hab. Beata Hoffmann
  • dr Albert Jawłowski
  • dr Bogna Kietlińska
  • dr Marek Kłosiński
  • dr Tomasz Olczyk
  • dr Iwona Oliwińska
  • dr Mariusz Piotrowski
  • dr Marcin Sińczuch
  • dr Paweł Tomanek

 • Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
 • • dr hab. Marek Rymsza – Kierownik Katedry
  • dr hab. Magdalena Arczewska
  • dr hab. Ewa Giermanowska
  • dr hab. Mariola Racław
  • dr Dorota Szawarska
  • dr Szymon Wójcik

  • prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz [profesor emeritus]

 • Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych
 • • dr Ewa Gniazdowska – Kierownik Katedry
  • dr Agata Gójska
  • dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
  • dr Aleksandra Winiarska

  ***

  • dr Tomasz Sobierajski

  BIBLIOTEKI

 • Biblioteka IPSiR
 • • mgr Lucyna Kwarcińska – Kustosz Biblioteki
  • mgr Monika Moczulska

 • Biblioteka ISNS
 • • mgr Róża Sułek – Kierownik Biblioteki
  • mgr Edward Leszczyński
  • mgr Jerzy Łaciak