Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki


Więcej informacji (Strona ISNS)
Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (0-22) 826-21-84, (0-22) 55-20-123, (0-22) 55-20-154

GENDER STUDIES – Interdyscyplinarne studia nad kulturową i społeczną problematyką płci


Więcej informacji (strona ISNS)
Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (0-22) 827-26-24

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna


Więcej informacji (strona ISNS)
Warszawa ul. Nowy Świat 69, pokój 2 tel. 22 55-20-134 mail:kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Problemów Rodziny – Wychowanie do życia w rodzinie, praca z rodziną


Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (0-22) 823-40-44

Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej


Więcej informacji (strona ISNS)
Warszawa ul. Nowy Świat 69, pokój 112 tel. (0-22) 55-20-175 mail:seksuologia@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej


Więcej informacji (strona ISNS)
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104 tel. (22) 55-20-176

Podyplomowe Studium Rozwiązywanie konfliktów i partycypacja społeczna


Więcej informacji (PDF)
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104 tel. (22) 55-20-176

Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską


Strona WWW
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 122 tel. (22) 55-20-171 studiumewalucji@uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Mistrzów Myślenia Politycznego


Strona WWW
Warszawa, ul. Nowy Świat 69, pok. 103/104 tel. (22) 55-20-176 iwona@isns.uw.edu.pl

Studium Komunikacji Społecznej w Społeczeństwie Obywatelskim


ZAWIESZONE
Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (0-22) 55-31-626 zawieszone

Podyplomowe Studium PUBLIC RELATIONS


ZAWIESZONE
Strona WWW
Warszawa ul. Nowy Świat 69 tel. (0-22) 55-20-134 zawieszone