Samorząd

 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Skład Zarządu Samorządu Studentów ISNS:

  • Barbara Gradowicz
  • Krzysztof Skoczeń
  • Weronika Cisek – przewodnicząca
  • Łukasz Jórczak
  • Więcej…

    Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
    ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW IPSiR