Samorząd

 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW ISNS (kadencja 2013/2014)

 • Julia Sobolewska – Przewodnicząca
 • Piotr Włodarczyk – Wiceprzewodniczący
 • Łukasz Pawlak
 • August Jakubowski
 • Marysia Danielak

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUTU DO PARLAMENTU STUDENTÓW UW

 • Piotr Włodarczyk

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU  DO RADY INSTYTUTU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW

 • Marta Sienkiewicz
 • Roger Pietrzak

PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU DO RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UW

 • Marta Sienkiewicz
 • Roger Pietrzak

PRZEDSTAWICIELKA STUDENTÓW W WYDZIAŁOWYM ZESPOLE ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Dominika Piskorska

Więcej informacji…

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW IPSiR (kadencja 2013/14

 • Emma Kosyło – Przewodnicząca
 • Jowita Julia Pampuch – Wiceprzewodnicząca
 • Izabela Poniatowska
 • Agnieszka Sobczyk
 • Sebastian Zieliński

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUTU DO PARLAMENTU STUDENTÓW UW

 • Emma Kosyło
 • Jowita Julia Pampuch

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU DO RADY INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 • Emma Kosyło
 • Jowita Julia Pampuch
 • Agnieszka Sobczyk
 • Sebastian Zieliński
 • Marcin Fabianowicz

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU  DO RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

 • Emma Kosyło
 • Jowita Julia Pampuch
 • Izabela Poniatowska
 • Marcin Fabianowicz

PRZEDSTAWICIELKA STUDENTÓW W WYDZIAŁOWYM ZESPOLE ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Jowita Julia Pampuch

Więcej informacj…