Wydawnictwa

CZASOPISMA

Societas / Communitas

Societas Communitas

Societas/Communitas to pismo Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Wielokulturowość myślenia i działania skupiona w ramach jednego instytutu jest wartością, gdyż stwarza realną możliwość, wręcz zmusza do stałej konfrontacji różnych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji świata społecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym świecie. Od 2009 roku półrocznik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel./fax 022 827 26 99
e-mail: societas@isns.uw.edu.pl
www.societas-communitas.isns.uw.edu.plProfilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

Czasopismo „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” (ISSN 2300-3952) publikuje artykuły poświęcone prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i psychologicznym zagadnieniom profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki publicznej, polityki prawa, kryminologii i penologii, psychoterapii i poradnictwa, pedagogiki społecznej, socjologii prawa i dewiacji, wychowania resocjalizacyjnego, penitencjarystyki, zarówno koncepcje teoretyczne, jak i komunikaty z badań, fragmenty większych dzieł, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także prac magisterskich oraz raportów i opracowań studenckich Kół Naukowych.

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest kwartalnikiem ukazującym się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w wersji papierowej oraz w internecie. Czasopismo do 2014 roku było półrocznikiem, a do 2012 roku ukazywało się pod tytułem „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” (ISSN 0138-0591). Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest indeksowana w bazie European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach za publikację w „Profilaktyce Społecznej i Resocjalizacji” przyznawanych jest 7 punktów.Normy, dewiacje i kontrola społeczna

Czasopismo naukowe „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” publikuje prace poświęcone zagadnieniom norm, dewiacji i kontroli społecznej, oryginalne rozprawy i artykuły, fragmenty prac doktorskich, habilitacyjnych, a także magisterskich i licencjackich poświęconych tytułowej problematyce.

„Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” są rocznikiem ukazującym się w wersji papierowej oraz w internecie. Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” są indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach za publikację w roczniku „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” przyznawane są 3 punkty.Publikacje pracowników WSNiR

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Bibliografii Uniwersytetu Warszawskiego.