Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy:

  • 28 października 2020 r.
  • 25 listopada 2020 r.
  • 18 grudnia 2020 r.
  • 27 stycznia 2021 r.
  • Semestr letni:

  • 24 lutego 2021 r.
  • 24 marca 2021 r.
  • 28 kwietnia 2021 r.
  • 26 maja 2021 r.
  • 23 czerwca 2021 r.