Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2017/2018, semestr letni:

  • 21 LUTEGO 2018 ROKU
  • 21 MARCA 2018 ROKU
  • 18 KWIETNIA 2018 ROKU
  • 23 MAJA 2018 ROKU
  • 27 CZERWCA 2018 ROKU
  • Podane terminy dostosowane są do terminarza posiedzeń Senatu UW w r.ak.2017/2018. W przypadku zaistnienia konieczności zwołania posiedzeń Rady Wydziału w innym terminie (ze względu na terminy przedłużania zatrudnień, zatwierdzania spraw wymaganych w trybie pilnym przez władze UW lub MNiSzW) terminy te mogą ulec zmianie i podane wstępnie kalendarium może ulec zmianie.