Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku akademickim 2021/2022

Semestr zimowy:

  • 27 października 2021 r.
  • 24 listopada 2021 r.
  • 26 stycznia 2022 r.
  • Semestr letni:

  • 2 marca 2022 r.
  • 27 kwietnia 2022 r.
  • 25 maja 2022 r.
  • 22 czerwca 2022 r.