Rada dydaktyczna

Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji została powołana Rada dydaktyczna dla kierunków studiów kryminologia, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia stosowana i antropologia społeczna.

 • ZARZĄDZENIE NR 169 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim
 • Zadania Rady Dydaktycznej
 • Skład Rady Dydaktycznej kadencja 2020-2024
 • Uchwały Rady Dydaktycznej:

  2022

 • ZARZĄDZENIE NR 1.01.22
 • ZARZĄDZENIE NR 1.02.22
 • ZARZĄDZENIE NR 2.02.22
 • 1-4-22 uchwała_rady_dydaktycznej_zasady_rekrutacji_23-24_wraz z załącznikami
 • 2021

 • UCHWAŁA NR 4/2021 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczania pensum nauczycieli akademickich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w roku akademickim 2021
 • 1_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_I_st_PSIR-wraz-z-załącznikiem
 • 2_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_PS-wraz-z-załącznikiem
 • 3_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_KR-wraz-z-załącznikiem
 • 4_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_II_st_PSIR-wraz-z-załacznikiem
 • 5_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_II_st_SSiAS-wraz-z-załącznikiem
 • 6_2021-uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_I_st_SSiAS-wraz-z-załącznikiem
 • 1_09_2021-uchwała_rady _dydaktycznej_realizacja zajęc na studiach niestacjonarnych
 • ZARZĄDZENIE NR 1.09.21
 • ZARZĄDZENIE NR 1.11.21
 • ZARZĄDZENIE NR 2.11.21
 • ZARZĄDZENIE NR 3.11.21
 • ZARZĄDZENIE NR 4.11.21
 • ZARZĄDZENIE NR 1.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 2.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 3.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 4.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 5.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 6.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 7.12.21
 • ZARZĄDZENIE NR 8.12.21
 • 1_12_2021_uchwała_rady_dydaktycznej_efekty_kształcenia_KR
 • 2_12_2021_uchwała_rady_dydaktycznej_efekty_kształcenia_PSIR2
 • 3_12_2021_uchwała_rady_dydaktycznej_efekty_kształcenia_PS
 • 4_12_2021_uchwała_rady_dydaktycznej_efekty_kształcenia_PSIR1
 • 2020

 • 1-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_opłaty_wraz z załacznikami
 • 2-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_zasady_rekrutacji_20-21_wraz z załącznikami
 • 3-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_I_st_PSIR wraz z załącznikiem
 • 4-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_II_st_PSIR wraz z załacznikiem
 • 5-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_PS wraz z załącznikiem
 • 6-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_I_st_SSiAS wraz z załącznikiem
 • 7-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_II_st_SSiAS wraz z załącznikiem
 • 8-2020 uchwała_rady_dydaktycznej_dyplomowanie_KR wraz z załącznikiem
 • UCHWAŁA_ Zasady monitorowania praktyk_IPSiR_PS
 • UCHWAŁA_ Zasady monitorowania praktyk_IPSiR_PSiR-1
 • UCHWAŁA_ Zasady monitorowania praktyk_ISNS_SSiAS