KONKURSY

DO POBRANIA:

 • Oswiadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursów na stanowisko nauczycieli akademickich na UW
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw pracowniczych UW) http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze//
 • OGŁOSZENIA:

  2023

 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Wiedzy i Moralności ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Wiedzy i Moralności ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS
 • 2022

 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Psychologii Dewiacji IPSiR
 • 2021

 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Psychologii Dewiacji IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR
 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS
 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS