KONKURSY

DO POBRANIA:

  • Oswiadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursów na stanowisko nauczycieli akademickich na UW
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw pracowniczych UW) http://bsp.adm.pl/bsp/druki-i-formularze/
  • OGŁOSZENIA

  • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Psychologii Dewiacji IPSiR
  • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR
  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS
  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej ISNS
  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR
  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS
  • Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS