Wydziałowa Komisja Etyczna

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Komisja Etyczna zbiera się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca online, o godz. 17:30.

Terminy posiedzeń Komisji:

 • 21.02.2022
 • 21.03.2022
 • 11.04.2022
 • 16.05.2022
 • 13.06.2022
 • SKŁAD KOMISJI ETYCZNEJ WSNSIR

  PRZEWODNICZĄCA

 • Prof. Dr hab. Barbara Fatyga – barbara.fatyga@uw.edu.pl
 • SEKRETARZ

 • Dr Adriana Surmiak – a.surmiak@uw.edu.pl
 • CZŁONKOWIE:

 • Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.
 • Dr hab. Jadwiga Królikowska
 • Dr hab. Piotr Laskowski
 • Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz.
 • Sprawy rozpatrywane przez Komisję Etyczną WSNSiR oraz terminy wydawania opinii precyzuje Regulamin Komisji Etycznej
  W przypadkach spraw nie ujętych w regulaminie Komisja podejmuje indywidualne decyzje o ich rozpatrzeniu.

  Wnioski, zapytania i wątpliwości dotyczące problemów etycznych prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną przewodniczącej lub sekretarz Komisji

  REGULAMIN KOMISJI ETYCZNEJ WSNSiR
  Regulamin Komisji Etycznej

  REJESTR OPINII WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ WSNSIR
  2021
  1) Opinia dla Rady Dyscypliny Nauk Socjologicznych w sprawie utajnienia rozprawy doktorskiej oraz związanych z tym socjologicznych procedur etycznych dotyczących anonimizacji danych respondentów (ISNS, 2021)
  2) Opinia dotycząca standardu etycznego badań w grancie międzynarodowym (IPSiR, 2021)

  PRZYDATNE LINKI:

 • Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego
  https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-ds-etyki-badan-naukowych-z-udzialem-czlowieka/
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne: KODEKS ETYKI SOCJOLOGA
  https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf
 • BIBLIOTECZKA ETYCZNA WSNSiR

 • Piotr Chomczyński, Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom II , Nr 1 – Listopad 2006
  https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/25723/PSJ_2_1_Chomczynski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.
 • Sylwia Męcfal, Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne, (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 12/2016
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=474310
 • Adriana Surmiak, Komisje etyczne dla badań społecznych w Polsce. Perspektywa socjologów i antropologów społeczno-kulturowych, (w:) „Studia Socjologiczne”, nr 4, 2019
  https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2019_nr4_s.157_182.pdf