Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci dr Sergieja Kowalowa.

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci dr Sergieja Kowalowa, biofizyka, obrońcy praw człowieka, wolności, nauki, działacza politycznego, radzieckiego dysydenta. 29 czerwca 2016 roku Senat UW nadał Dr Kowalowowi Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Andrzej Zoll opiniując kandydaturę Sergieja Kowalowa napisał, że „uhonorowanie tą godnością [Doctoratem Honoris Causa] Osoby, która jest sumieniem społeczeństwa rosyjskiego i
Czytaj dalej…

Czytaj więcej

NEKROLOG

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy w dniu 10.06.2021 r. wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca

Czytaj więcej

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

Spotkanie na temat legalizacji pobytu w Polsce, dedykowane studentom spoza Unii Europejskiej, które poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Czytaj więcej

KONFERENCJA: 8 CZERWCA 2021

Centrum Analiz Kryminologicznych UW oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji zapraszają na konferencję naukową „Polityki publiczne wobec przestępczości seksualnej”

Czytaj więcej