KONKURS

Esej: Czy kategorie wypracowane przez Marię Ossowską mogą pomóc – i jak – w analizie dyskursu etycznego w Polsce
współczesnej? – 13 sierpnia 2014

Czytaj więcej

SEMINARIUM

Kategoria gender w nauce i w działaniach antydyskryminacyjnych – II: Płeć filozofii, filozofia płci – rozważania o kategorii gender w filozofii – 26 marca 2014

Czytaj więcej

KONFERENCJA

Normy, dewiacje i kontrola społeczna: procesy, zjawiska i problemy analizy – 11 kwietnia 2014

Czytaj więcej

SEMINARIUM KRYMINOLOGICZNE – 29 kwietnia 2013

Profesor Andrzej Rzepliński i Profesor Jarosław Utrat-Milecki w imieniu Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej
oraz Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych wraz z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman serdecznie zapraszają zainteresowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego
na kryminologiczne spotkanie seminaryjnew dniu 29 kwietnia 2013r. w godz. 10-12 w gmachu IPSiR, Warszawa, ul. Podchorążych 20, w sali nr 37, na którym …

Czytaj więcej