Żegnamy Prof. zw. dr hab. Krzysztofa Michalskiego

Wybitnego uczonego, filozofa, tłumacza, eseistę. Był autorytetem naukowym cenionym w kraju i za granicą, wytrawnym znawcą współczesnej filozofii, myślicielem przełamującym granice dyscyplin i środowisk. Współtworzył w Wiedniu Instytut Nauk o Człowieku, którego był wieloletnim dyrektorem. W Katedrze Erazma z Rotterdamu naszego Wydziału prowadził wykłady i debaty poświęcone intelektualnym dylematom i wyzwaniom współczesności i nowemu odczytywaniu
Czytaj dalej…

Czytaj więcej