OGŁOSZENIA: PRACA

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA: PRACA

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Czytaj więcej