UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU

z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie poparcia: Uchwały nr 05/2020 Rady Wydziału Socjologii UW z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska przez Wydział Socjologii w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku

Czytaj więcej

ZAJĘCIA: SERVICE LEARNING

WSNSiR zaprasza na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning – usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Czytaj więcej

NOWE WŁADZE UW

3 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczył akty powołania prorektorom, dziekanom oraz dyrektorom jednostek.

Czytaj więcej

SEMESTR ZIMOWY ONLINE

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców…

Czytaj więcej

ORGANIZACJA DZIEKANATU

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dn. 16 marca br. dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie zagrożenia epidemicznego, wprowadzam – na okres do odwołania – następujące zasady…

Czytaj więcej

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia br. zmarł Pan dr hab. Marek Kosewski, emerytowany pracownik naszego Wydziału

Czytaj więcej