WYBORY WŁADZ ISNS

Rada Naukowa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznch wybrała (ponownie) Panią Profesor Małgorzatę Fuszarę na dyrektorkę Instytutu i Panią Profesor Barbarę Lewenstein na stanowisko dyrektora ds. Naukowych. Gratulujemy!

Czytaj więcej