OGŁOSZENIA: PRACA

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

Czytaj więcej

OGŁOSZENIA: PRACA

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Czytaj więcej

NOWY REGULAMIN

ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z
Czytaj dalej…

Czytaj więcej