WYBORY WŁADZ ISNS

Rada Naukowa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznch wybrała (ponownie) Panią Profesor Małgorzatę Fuszarę na dyrektorkę Instytutu i Panią Profesor Barbarę Lewenstein na stanowisko dyrektora ds. Naukowych. Gratulujemy!

Czytaj więcej

NEKROLOG

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. zw. dra hab. Henryka Machela

Czytaj więcej