NEKROLOG

Z głębokim żalem żegnamy Prof. dr hab. Zdzisława Albina Ziembę wieloletniego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
znakomitego wykładowcę, wybitnego prawnikiem i logika, badacza i krytyka stalinizmu
w polskim systemie prawnym.

Czytaj więcej

CZASOPISMA: NOWA PUNKTACJA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nową ocenę czasopism naukowych. Z satysfakcją zawiadamiamy, że wzrosła liczba punktów przyznawanych za publikacje w czasopismach wydawanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Czytaj więcej