OGŁOSZENIE: DZIEŃ WOLNY

W związku z uroczystościami nadania Doktoratu Honoris Causa Siergiejowi Kowalowowi oraz konsultacjami związanymi z Ustawą o szkolnictwie wyższym i przyszłością UW zarządzam w dniu 14 marca 2018 dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Czytaj więcej