Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WSNSiR

  • dr Agata Gójska – Przewodnicząca
  • dr hab. Ewa Giermanowska - przedstawicielka ISNS UW
  • dr Piotr Raźniewski - przedstawiciel IPSiR
  • mgr Wojciech Sobolewski – przedstawiciel doktorantów
  • Anna Dziki - przedstawicielka studentów
  • Krzysztof Skoczeń – przedstawiciel studentów