O Wydziale

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji został założony w 1990 r., tworzą go dwa autonomiczne Instytuty, prowadzące komplementarne programy badawcze i kierunki studiów: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (powstały w 1972 r.) i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (powstały w 1990 r.).

Wydział skupia przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, zwłaszcza socjologów, prawników, kryminologów, pedagogów, psychologów, polityków społecznych, politologów, antropologów społecznych, historyków, specjalistów w zakresie pracy socjalnej, uzależnień, mediacji i negocjacji, animacji kultury i in. oferując studentom nowoczesny program studiów, nakierowany na powiązanie wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniami praktycznymi.

Aktualnie oferujemy studia na czterech kierunkach:

  • Kryminologia (IPSiR)
  • Praca socjalna (IPSiR)
  • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (IPSiR)
  • Socjologia stosowana i antropologia społeczna (ISNS)

Unikalne w Polsce kierunki studiów prowadzone są na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).