Władze

  • Dziekan Wydziału – dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
  • Prodziekan Wydziału d/s naukowo-badawczych – dr hab. Aneta Gawkowska
  • Prodziekan d/s studenckich – dr hab. Tomasz Kaźmierczak